Sumes
Restes
Multiplicacions
Divisions
Digits (sumand/minuend/factor/dividend):
1 2 3 4 5

Digits (sumand/subtrahend/factor/divisor):
1 2 3 4 5

Dificultat (bales i temps recàrrega):
1 2 3 4 5
Bales: 0
Enemics abatuts: 0
Recàrregues correctes: 0
Recàrregues fallides: 0
Temps per recarregar: 0
Punts: 0 Record: 0
0
0
0
0
* Apreta el botó Iniciar per començar
* Desplaça el personatge amb els cursors o el ratolí i per disparar pulsa l'espai o fes click al ratolí
* Per recarregar bales, hauras de solucionar les operacions. No es pot disparar 2 vegades a la mateixa posició
* Si no has seleccionat cap tipus d'operació, es recarrega automàticament